Hem / 2. Diskutera

Diskutera i styrelsen

OBS! Den 1 januari 2021 fick Sverige en ny Nationell Antidopingorganisation, Antidoping Sverige. Det kommer att innebära en rad ändringar på hemsidan den närmaste tiden. Dokument och tryckmaterial kommer successivt att uppdateras. Hoppas på överseende.

Grunden i vaccineringen ligger i att klubben upprättar en förebyggande antidopingplan. Det är lämpligt att styrelsen gör det eller en arbetsgrupp utsedd av styrelsen. Till hjälp finns en handledning som vägleder er. Ni går igenom frågorna på mindre än två timmar. Att satsa den tiden är en god investering då föreningen får en antidopingplan att sprida till medlemmar, samarbetspartners, kommunen, sponsorer och andra tänkbara.

Handledning med diskussionsfrågor

Spara handledningen och skriv ut den till alla deltagarna.
Välj handledning utifrån vilken typ av verksamhet ni har.

Antidopingfakta och fördjupningsdokument

Spara och skriv ut Antidopingfakta till alla deltagarna i diskussionen. Övriga fyra dokument nedan går bra att arbeta gemensamt med, men det är bra om alla deltagare har läst dessa dokument innan ni sätter igång.  

Fördjupningsdokument

När ni har gått igenom frågorna i styrelsen fyller ni i mallen för antidopingplanen.