Hem / 1. Vad är doping och vem bestämmer det?

1. Vad är doping och vem bestämmer det?

Vad som räknas som doping inom idrott beslutas av WADA (World Anti-Doping Agency). WADA är en stiftelse bildad av världens idrotter och regeringar med uppgift att leda och samordna antidopingarbetet. WADA har utvecklat det globala regelverket ”The World Anti-Doping Code”.

Kopplat till koden finns dopinglistan, där dopingklassade substanser och metoder anges, och regler för bland annat dopingkontroller, dispenser och vistelserapportering. Ny uppdaterad dopinglista börjar gälla 1 januari varje år.

Förberedelser

Var och en går in på  WADA:s dopinglista och studerar innehållet.

Under sammankomsten

Titta tillsammans igenom WADA:s dopinglista som är uppbyggd i tre delar: Det som alltid är förbjudet, det som endast är förbjudet i samband med tävling och det som är förbjudet inom vissa idrotter.

 Diskutera och fundera

  • Har du hört talas om WADA? Om ja, i vilka sammanhang?
  • Vad tror du kan vara anledningen till att individer försöker dopa sig?
  • Finns det något i dopinglistan som du behöver mer kunskap om?

Vill du veta mer

Besök WADA:s sajt.
Där kan du lära dig mer om WADA och World Anti-Doping Code.

Gå till steg 2 ►