Hoppa till sidans innehåll

2. Dopingregler och fakta om antidoping


Sedan lång tid tillbaka är det förbjudet med doping inom idrotten. Argumenten för det är många men kan sammanfattas i fyra punkter:

  • Det är fusk att dopa sig. En känsla för ärlighet och rent spel ligger i idrottens natur. Det är meningslöst att tävla om inte alla följer gemensamt uppsatta regler.
  • Det är farligt att dopa sig. Det strider mot medicinsk etik och är förenat med stora hälsorisker för individen.
  • Det skadar idrottsrörelsens trovärdighet. Doping utgör därför ett allvarligt hot mot idrotten som ungdomsorganisation och folkrörelse.
  • Det kan vara olagligt att dopa sig. Att hantera eller inta vissa förbjudna preparat är enligt svensk lag förbjudet och kan ge upp till sex års fängelse.


RF:s antidopingpolicy ”Allt bruk av dopingmedel är oacceptabelt. Inget idrottsresultat är så värdefullt att bruk av dopingmedel kan försvaras.”

Idrottsutövare och ledare är skyldiga att känna till dopingreglerna med bland annat WADA:s dopinglista och skyldigheten att ställa upp på dopingkontroll. Även ledare och andra funktionärer omfattas av dopingreglerna men då handlar det om att man inte får medverka till att idrottare dopas eller försvåra för funktionärer som utför dopingkontroll.

 

Förberedelser

Det är viktigt att ha koll på dopingreglerna. På RF:s antidopingsidor finns alla dopingregler och mängder med antidopingfakta. Där finns även frågor och svar.
Orientera dig på RF:s antidopingsidor innan träffen.

Gör även RF:s kunskapstest med tio frågor som finns på sajten Vaccinera klubben mot doping. Varje gång man startar ett test slumpas tio frågor fram. Det kan alltså vara olika frågor om man gör testet flera gånger.

 

Under sammankomsten

Diskutera med utgångspunkt från dopingreglerna samt erfarenheter av att genomföra testet.

 

Diskutera och fundera

- Samtala med varandra om kunskapstestet.
- Vilka tankar, funderingar och känslor får du kopplat till resultatet?
- Vad vet du nu om antidoping som du inte visste tidigare?

 

Vill du veta mer

Om ni vill gå djupare in i området kan ni leta rätt på vad det står om skyldigheten att känna till dopingreglerna i RF:s Antidopingreglemente. Ett bra lästips för den som vill lära sig mer är boken ”Dopingfri idrott” utgiven av SISU Idrottsböcker (ISBN 91-88941-64-7).

Egna noteringar, lärdomar, reflektioner

Gå till steg 3 ►

Uppdaterad: 26 NOV 2014 14:32