Hem / 3. Medicinsk dispens för läkemedel

3. Medicinsk dispens för läkemedel

Dispensreglerna har kommit till för att idrottsutövare som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel, ska kunna utöva sin idrott. Om du till exempel har astma ska du kunna ta din medicin och ändå få vara med och idrotta.

Förberedelser

Se efter om du behöver ansöka om medicinsk dispens i förväg. Vilka som omfattas av kravet att ansöka om dispens finns angivet för varje idrott på Antidoping Sveriges sajt.

Fundera över om du själv använder eller har använt några läkemedel. Gå in på Röd-gröna listan och testa sökfunktionen som är ett hjälpmedel som visar vilka läkemedel som innehåller dopingklassade substanser.

Under sammankomsten

Klargör tydligt innan ni börjar snacket att den som av integritetsskäl inte vill avslöja läkemedelsintag och sjukdom inte behöver göra det och att man då istället ska vända sig till sin läkare för att få besked. Dispensansökan görs hos Antidoping Sveriges dispenskommitté och behandlas konfidentiellt. Idrottsutövaren är inte skyldig att berätta för någon annan om den beviljade medicinska dispensen. Om idrottsutövaren ska tävla internationellt är det dock lämpligt att informera ansvarig ledare för att säkerställa att dispensansökan ställs till rätt instans.

Diskutera och fundera

  • Undersök om ni behöver ansöka om dispens i förväg eller om ni tillhör gruppen övriga som kan ansöka retroaktivt.
  • Ta reda på hur Röd-gröna listan fungerar.
  • Berätta för varandra om någon har kommit i kontakt med mediciner som innehåller dopingklassade substanser.
  • Vad kan ni göra för att undvika intag av dopingklassade läkemedel?
  • Vilka konsekvenser kan det bli om en individ missar att ansöka om medicinsk dispens?
  • Vad tror ni det innebär för individen att bli dopingavstängd, på kort sikt och på lång sikt?

Vill du veta mer

www.fass.se kan man undersöka vad olika läkemedel innehåller för aktiva substanser. Eller så kan man skriva in en förbjuden substans och se i vilka läkemedel som substansen ingår.

Gå till steg 4 ►