Hem / 6. Avslutning

6. Avslutning

Som avrundning på ert arbete kring att höja medvetenheten kring antidoping kan ni göra följande övning och diskussion:

Värderingsövning

Övningen kan genomföras i stor eller liten grupp och det behövs penna och ev.
papper. Låt deltagarna enskilt ta ställning till följande påståenden genom att välja
något av alternativen: 

Instämmer helt, Instämmer delvis, Instämmer knappt eller Instämmer inte alls.

  • Doping blir allt vanligare inom idrotten.
  • Att bloddopa sig är ok om ingen märker det.
  • Det gör inget om man kommer bakfull till match/tävling. Huvudsaken är att man gör sitt bästa.
  • Anabola steroider är inte bara förbjudna att använda. De är även farliga för hälsan.
  • Det är ingen risk att använda kosttillskott, bara man läser innehållsförteckningen noga.
  • Om jag medvetet bryter mot reglerna gör det inget, så länge ingen annan/domaren ser det.
  • Det viktigaste är att vinna.
  • Att dopa sig är fusk, fegt och farligt.

Diskutera och fundera

Vad har du lärt dig under arbetet med Antidopingsnack?
På vilket sätt har detta påverkat din syn på:

  • doping inom idrotten?
  • användande av kosttillskott?

Finns det en antidopingplan i klubben? Hur ser den ut? Om ingen plan finns. Tipsa föreningens styrelse om metoden ”Vaccinera klubben mot doping”

Läs här om Vaccinera klubben.