Kunskapstest

Antal genomförda tester: 35553

Antal frågor besvarade

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Fråga 1

 • En idrottsutövare kan bli fälld för doping utan att lämna ett positivt prov.