Kunskapstest

Antal genomförda tester: 37853

Antal frågor besvarade

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Fråga 1

 • Dopingkontrollfunktionären måste ange något skäl till att en idrottsutövare blir kallad till dopingkontroll.