1. Kunskapstest

Sidan uppdaterades:

Hur mycket vet du om antidoping? Här kan du testa din kunskap om antidoping. Kunskapstestet består av tio slumpmässiga frågor, där du kan läsa mer om frågan efter varje rätt svar. Gör gärna om testet tills du får alla rätt. Nya frågor kommer upp slumpmässigt. Lycka till!

Starta kunskapstestet här.

Efter kunskapstestet går ni vidare till steg 2 Diskutera i styrelsen.